Otevírací doba restaurace

út- ne - 18:00 - 24:00

Divadelní klub

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o účelu a funkci Divadelního klubu, který již od února roku 2004 přispívá k různorodosti poličského kulturního života. Zároveň bychom chtěli tímto způsobem poděkovat všem, kteří přispěli při stavbě klubu tím, že přiložili ruku k dílu nebo přidali korunky na jeho stavbu.

Nabízíme

Divadelní klub Vám dává možnost pořádání Vašich vlastních akcí. Samozřejmostí je ozvučení, osvětlení, pronájem PA, zvukař a pronájem dataprojektoru pro vlastní videoprojekce. Máte-li dotazy ohledně pořádání Vašich vlastních akcí, pište na: ceska.honza@seznam.cz. Těšíme se na Vaše nápady a akce, které si připravíte pro Vaše přátele.

Pronájem sálu a přípravná a pořadatelská činnost - krátké akce 1000,-Kč
Pronájem sálu a přípravná a pořadatelská činnost - večerní akce 2000,-Kč
+ pronájem a světelného zvukového aparátu 1000,-Kč
+ pronájem data projektoru 1000,-Kč
+ zvukař 2000,-Kč
Pronájem sálu a veškeré techniky na jednorázovou akci včetně zvukaře 4500,-Kč popř. dle dohody
Akce pro školy a skupiny 10,-Kč / osoba

Provozovatel : Divadelní spolek Tyl, IČ 709 15 115
Registrace : č.j. VSC/1-10 207/92-R, 18.2.1992

Krátce o historii stavby

V roce 1910 se členové Divadelního spolku Tyl usnesli ustanovit družstvo, které by "opatřilo budovu sloužící za divadlo Spolku divadelních ochotníků Tyl". Po dlouhých peripetiích se takto vzniklému družstvu podařilo roku 1929 nové divadlo slavnostně otevřít. V roce 1951 bylo družstvo zrušeno a Tylův dům předalo Městskému národnímu výboru v Poličce. V roce 1991 proběhlo na obecním úřadě jednání, z něhož vzešla smlouva o bezplatném pronájmu zadních prostor Tylova domu ("kulisárny") obnovivšímu se spolku na dobu 99 let. V roce 2002 byla tato smlouva mírně upravena vzhledem k nově vzniklému dispozičnímu řešení prostor v Tylově domě při jeho rekonstrukci. 13. ledna 2003 začaly probíhat první stavební, či lépe řečeno bourací práce v prostorách budoucího klubu. 12.2. 2004 proběhla kolaudace a o týden později 20.2. slavnostní otevření spojené se sehráním první divadelní hry. Jenom pro úplnost uvádíme, že práci, čas a peníze, které jsme do stavby investovali jsme vlastně věnovali Poličce, která je majitelem celé nemovitosti. V současné době (březen 2004) spolek za výstavbu dluží zhruba 120 tis. Kč, v plánu je nákup hudební aparatury, divadelní techniky, židlí a řady dalších věcí potřebných pro plnohodnotný chod klubu. Podle původního projektu měly činit náklady na stavbu zhruba 4,5 mil. Kč. Díky výrazným slevám různých firem, které se na stavbě podílely (viz. dále), bezplatné práce členů i nečlenů spolku a podpory Města Polička se celou stavbu podařilo zrealizovat zhruba za 2 mil. Kč

Programová skladba

Klub je budován jako multifunkční zařízení otevřené pro kohokoliv, nikoliv tedy pouze pro členy spolku, jak se někteří domnívají, a rádi bychom zde pořádali akce všeho druhu: -divadelní představení orientovaná na amatérská a alternativní divadla -hudební koncerty: jazz, rock, folk -zkoušení nových divadelních her členy i nečleny spolku -součástí pronajatých prostor je i hudební zkušebna, v níž bychom rádi poskytli bezplatný prostor na zkoušení místních kapel všeho druhu -besedy, přednášky, večery poezie, autorská čtení apod. -průběžné výstavy výtvarníků -diskotéky -prostory klubu nabízíme rovněž jako místo pro různá setkání či schůze -... a spousta dalšího ... Z jakých prostor se klub skládá Vchází se zadními dveřmi od parkoviště pod Tylovým domem, po vstupu vlevo je šatna, vpravo pivovarnická chladnička. Dalšími dveřmi vstoupíte do restaurace (cca. 60 míst) s balkónem (vchod vpravo), vlevo vedou dveře na sociální zařízení a dále pak jeviště do prostor skladu a vzduchotechniky pro veřejnost uzavřených. Projdete-li restaurací rovně, vstoupíte do vlastního sálu s kapacitou zhruba 200 míst. Za jevištěm se dále nalézá zázemí pro vystupující (šatna, sociálky), kancelář, a hudební zkušebna. K tomu všemu ještě připočítejme malou kuchyňku za barem , která však není určena pro vaření teplých jídel.