Zkušebna

Registrace kapely :

*Login :
*Jméno kapely :
*Jméno zástupce :
*Počet členů :
*Kontaktní e-mail :
*Kontaktní telefon :
Web :

Pravidla užívání
zkušebny :
 • Zkoušky se zapisují elektronicky po řádné registraci
 • Délka jedné zkoušky je max. 4 hod (ať se všichni vystřídáme).
 • Pak-li že nikdo nenásleduje, je možno si zkoušku dle libosti prodloužit.
 • Zkoušky plánujte s ohledem na program Tylova domu ( www.tyluvdum.cz )
  Svítí-li, nebo rozsvítí-li se Červené světlo, zkoušející kapela okamžitě přeruší zkoušku a vyčká do jeho zhasnutí. (pravděpodobně rušíte program Tylova Domu)
  Zkoušející kapela se bude také řídit pokyny zaměstnanců Tylova domu!
 • Ve zkušebně se budou po dobu zkoušek zdržovat pouze členové právě zkoušející kapely.
  (posluchače si přiveďte na koncert)
 • Klíč od zkušebny je možno vyzvednout na baru v DK v pracovní dobu, nebo po individuální domluvě.
 • Mikrofon je možno vyzvednout na baru DK v pracovní dobu, nebo po individuální domluvě.
 • Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ ve zkušebně! (venku je popelník)
 • Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ užívání soukromého vybavení bez vědomí majitele !
  (k dispozici je mikrofon, stojan a zpěvový aparát)
 • Poškodí-li někdo zařízení zkušebny (neopatrností, neodbornou manipulací) je povinen to ihned nahlásit na baru DK, nebo správci.
 • Za úklid zkušebny zodpovídá kapela, která právě zkouší.
  (tzn, že pokud zkušebnu navštíví někdo ze zaměstnanců DK a shledá, že je třeba uklidit - kapela jež má právě zkoušku bez odkladů uklidí.)

 

 

*Souhlasím s pravidly užívání zkušebny :
*Opiště číslicí :   (šest)      * Povinné údaje. Pozor : systém rozlišuje velká a malá písmena !